Tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSE SKAFTÖ GOLFKLUBB

Tävlingsbestämmelser – Skaftö Golfklubb

Tävlingarna spelas enligt de gällande Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Spelare med hcp mellan 37 – 54 har möjlighet att deltaga i tävlingar men tilldelas ett tillfälligt tävlingshandicap på 36,0. Spelare som inte är medlemmar i Skaftö GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee om inte annat är överenskommet.

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång anges i varje tävlingsbeskrivning. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Övriga villkor

Tee

Vid tävling gäller följande tee:

Herrar  - Tee 48

Herrar fr.o.m. 75 år eller 12 år tee - 42 (frivilligt, anmäls vid anmälan)

Damer  - Tee 48

Tävlingsledare kan besluta undantag av medicinska skäl.

Prisutdelning 

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord om inte annat anslås. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap om inte annat anges.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Tävlingsregler

Avbrott i spelet (anm. i Regel 6-8b)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom signaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén.

Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.

Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Transportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller läkarintyg får använda transportmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.

Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL (om inget annat sägs i tävlingsregeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag