Spelrätt Skaftö GK

Spelrätt

Ett spelrättsbevis är ett kvitto eller bevis på att du har rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter. 

Nya medlemar får uppskov under sitt första medlemsår och behöver alltså skaffa en spelrätt först under sitt andra medlemsår. 

Medlemmar under 40 år får uppskov under sina tre första medlemsår.

Juniorer upp till och med 21 år behöver inte skaffa spelrätt.

Spelrätt

      10 000 kr


Klubben erbjuder delbetalningar under 3 år enligt följande:

 

 

År 1

År 2

År 3

Totalt

Spelrätt

3 000 kr

3 000 kr

4 000 kr

10 000 kr

Administrativ tilläggskostnad

 

400 kr

400 kr

800 kr

Totalt

3 000 kr

3 400 kr

4 400 kr

10 800 kr

 

Köpa/Sälja/Hyra/Hyra ut spelrätt – Ring/maila och kom överens.   Ni gör själva upp pris

Åtgärd    Antal Kontakt   Tfn 
Säljes 2 Gunnar Lundqvist 0705-446442
Säljes 1 Per-Erik Rydell 0709-521448