Biler från nya Drivingrangen

Bilder från byggnationen.