Veterankommitté

 

Tävlingar och träning för veteraner säsongen 2019

Veterantävlingar:

Alla som fyller 60 år under säsongen 2019 och äldre är välkomna att tävla med Veteranerna!

Tävlingsdagar är torsdagar hela säsongen med några få undantag. Vi startar torsdagen 18 april och avslutar säsongen torsdagen 3 oktober. Första start kl. 09.00 utom tiderna 5 juli -  2 aug. då första start är kl. 08.00.

Anmälan på nätet eller till kansliet dagen innan tävling senast kl. 12.00, startlista klar ungefär 14.00. Deltagare i eclectic ska spela från samma tee vid alla eclectictävlingarna. I övriga tävlingar kan herrarna välja mellan att spela från tee 48 eller 42 och damerna från 42 eller 38. Val av tee ska göras före anmälningstidens utgång, om ej så skett väljer tävlingsledningen samma tee som föregående tävling.

Man kan även välja att spela 9 hål, anges vid anmälan.

Anmälan match mot Tjörn på Tjörn direkt till deras kansli eller på lista på veteranernas anslagstavla.

Efter varje tävling är det prisutdelning. Pristagare som då inte är närvarande får inget pris, det går till nästa tävlande på resultatlistan. Undantag kan göras om vederbörande anmält förhinder.

 Tävlingsprogram

April  
18/4 Poängboogey
25/4 Slaggolf, eclectic
Maj  
2/5 Greensome med föranmälda par.
9/5 Slaggolf, eclectic
16/5 Poängboogey
23/5 Scramble, lottade lag, tre i varje
29/5 Slaggolf, eclectic
Juni  
5/6 Poängboogey
17/6 Match mot Tjörn på Tjörns GK
20/6 Slaggolf, eclectic
27/6 Foursome med föranmälda par
Juli  
4/7 Irish greensome, lottade lag
18/7 Slaggolf, eclectic
25/7 Scramble med lottade lag om tre
Augusti  
1/8 Slaggolf, eclectic
8/8 Match Skaftö mot världen
15/8 Slaggolf, eclectic
22/8 Match mot Tjörn på Tjörns GK
29/8 Greensome med lottade par
September  
5/9 Slaggolf, eclectic
12/9 Texas Scramble med lottade lag, Tre i varje.
19/9 Slaggolf, eclectic
26/9 Poängboogey
Oktober  
3/10 Poängboogey

Träning för lagen som spelar BDGF:s seniortour (D 60, D 70, H 60, H 70, H 75, H 80)

Varje måndag hela säsongen utom v. 27-31 d.v.s. 2/7 – 30/7.

Vi har 5 starttider bokade med första start 0900. Under juni och augusti ska anmälan ske till kansliet senast dagen innan kl. 12.00.

Frågor beträffande handicap, se årsmötesprotokoll 2017 punkt 9

Göteborg 2019-01-17         Staffan Nordén                 

 

Veterankommittén

Staffan Nordén Ordförande 0706-345715 staffan.norden@jono.se  
Gunnar Lundqvist Vice Ordf. 0705-446442 gunnar.e.lundqvist@telia.com  
Lisbeth Johansson Sekreterare 0706-443828 lkj46@telia.com  
Kristina Carlsson Kassör 0733-727800 kristinaca2@gmail.com  
Elisabeth Ohlsson Ledamot