Veterankommitté

 

Tävlingar och träning för veteraner säsongen 2018

Veterantävlingar:

Alla som fyller 60 år under säsongen 2018 och äldre är välkomna att tävla med Veteranerna!

Tävlingsdagar är torsdagar hela säsongen med några få undantag. Vi startar torsdagen 19 april och avslutar säsongen torsdagen 4 oktober. Första start kl. 09.00 utom tiderna 5 juli -  2 aug. då första start är kl. 08.00.

Anmälan på nätet eller till kansliet dagen innan tävling senast kl. 12.00, startlista klar ungefär 14.00. Deltagare i eclectic ska spela från samma tee vid alla eclectictävlingarna. I övriga tävlingar kan herrarna välja mellan att spela från tee 48 eller 42 och damerna från 42 eller 38. Val av tee ska göras före anmälningstidens utgång, om ej så skett väljer tävlingsledningen samma tee som föregående tävling.

Man kan även välja att spela 9 hål, anges vid anmälan.

Anmälan match mot Tjörn på Tjörn direkt till deras kansli eller på lista på veteranernas anslagstavla.

Efter varje tävling är det prisutdelning. Pristagare som då inte är närvarande får inget pris, det går till nästa tävlande på resultatlistan. Undantag kan göras om vederbörande anmält förhinder.

 Tävlingsprogram

April  
19/4 Poängboogey
26/4 Slaggolf, eclectic
Maj  
3/5 Greensome med föranmälda par.
9/5 Slaggolf, eclectic
17/5 Poängboogey
24/5 Scramble, lottade lag, tre i varje
31/5 Slaggolf, eclectic
Juni  
7/6 Poängboogey
14/6 Match mot Tjörn på Skaftö GK
18/6 Foursome med föranmälda par
28/6 Slaggolf, eclectic
Juli  
5/7 Irish greensome, lottade lag
9/7 Slaggolf, eclectic
19/7 Poängboogey
26/7 Scramble med lottade lag om tre
Augusti  
2/8 Slaggolf, eclectic
9/8 Match Skaftö mot världen
16/8 Slaggolf, eclectic
23/8 Greensome med lottade par
27/8 Match mot Tjörn på Tjörns GK
30/8 Slaggolf, eclectic
September  
6/9 Poängboogey
13/9 Texas Scramble med lottade lag, Tre i varje.
20/9 Slaggolf, eclectic
27/9 Poängboogey
Oktober  
4/10 Poängboogey

 

Tävlingen 18/6 är preliminär, om den stora damtävlingen i slutet samma vecka innebär att många vill spela in sig redan på måndagen ställs veterantävlingen in.

Träning för lagen som spelar BDGF:s seniortour (D 60, D 70, H 60, H 70, H 75, H 80)

 Varje måndag hela säsongen utom v. 27-31 d.v.s. 2/7 – 30/7.

Vi har 5 starttider bokade med första start 0900. Under juni och augusti ska anmälan ske till kansliet senast dagen innan kl. 12.00.

Frågor beträffande handicap, se årsmötesprotokoll punkt 9

Göteborg 2018-01-17         Staffan Nordén                 

 

Veterankommittén

Staffan Nordén Ordförande 0706-345715 staffan.norden@jono.se  
Gunnar Lundqvist Vice Ordf. 0705-446442 gunnar.e.lundqvist@telia.com  
Lisbeth Johansson Sekreterare 0706-443828 lkj46@telia.com  
Kristina Carlsson Kassör 0733-727800 kristinaca2@gmail.com  
Elisabeth Ohlsson Ledamot