Om Skaftö Golfklubb

Golfklubben bildades 1963 med fyra spelbara hål och ett fyrtiotal medlemmar med herrar Arvid Melin, Sigvard Edberg, Gunnar Brinck och Gösta Hedén i spetsen. 1986 övergavs ladan som klubbhus till nuvarande vackra byggnad som en gång tjänat som ålderdomshem. Klubben beslutade sommaren 1999 om tillbyggnad och köksmodernisering. Detta görs för att välkomna allt flera både spel- och matglada medlemmar och greenfeespelare, som även kan hyra rum i klubbhuset.

I en svårforcerad terräng – både i form av komplicerade markägarförhållanden och bohuslänsk gnejs blev SkGK en 18-hålsbana 1994. Sju jobbiga år från beslut och mycket dynamit gick åt till färdig bana. Boplatser från järnåldern var det sista banhindret vilket nu är utforskat, återställt och nysått för spel år 2000. Men Skaftö har blivit en av Sveriges mest natursköna golfbanor.

 

Klubbstämningen är mycket fin mellan olika spelarkategorier och vi har ett naturligt umgänge mellan Skaftöbor och sommarboende medlemmar. Skaftö Golfklubb vill även i framtiden vara känd för ett varmt välkomnande med gott golfkunnande och god mat.