Greenfeeutbyten

Gästrabatt

Gäst till medlem som går i samma boll får under lågsäsong 60 kr rabatt på ordinarie greenfee . 
Under högsäsong 100 kr rabatt på ordinarie greenfee (490 kr). Junior halv rabatt.

Greenfeesamarbete inom Bohuslän Dals distrikt

Gäller endast för fullvärdig medlem i klubb som deltar i samarbetet

Greenfee 250 kr måndag – torsdag under tiden 1/1 – 31/5 och 1/9 – 31/12.

100 kr rabatt på ordinarie greenfee efter  kl.14.00 under perioden 1/6 - 31/8 samt 
helger (fredag - söndag) under hela året.

Juniorer fritt spel hela året.

Fullbetalande medlemar spelar fritt på Onsjö GK och Koberg GK hela året FÖRUTOM under juli månad.