Veterankommitté

Veteranernas Årsmöte 21 september

Veteraner!

Säsongen börjar gå mot sitt slut även om vi fortfarande har inbokade tävlingar t.o.m. 5 okt. Det är dags att summera säsongen, dela ut priser och välja veterankommitté för nästa år. Det gör vi på Veteranernas Årrsmöte som äger rum 21 sept efter torsdagsgolfen, ungefärlig tid 15.00 beroende på hur många som spelar. Vi inleder mötet med information och frågestund med Claes-Göran Petre, styrelsemedlem i kllubben.

I bilagan nedan ser ni föreslagen dagordning.

Välkomna till årsmötet!

Med vänlig hälsning

Staffan Nordén

Ordf. Veteranerna

 

Veterantävlingar:

Alla som fyller 60 år under säsongen 2017 och äldre är välkomna att tävla med Veteranerna!

Tävlingsdagar är torsdagar hela säsongen med några få undantag. Vi startar på skärtorsdagen 13 april och avslutar säsongen torsdagen 5 oktober. Första start kl. 09.00 utom tiderna 6 juli -  3 aug. då första start är kl. 08.00.

Anmälan på nätet eller till kansliet dagen innan tävling senast kl. 12.00, startlista klar ungefär 14.00.

Efter varje tävling är det prisutdelning. Pristagare som då inte är närvarande får inget pris, det går till nästa tävlande på resultatlistan. Undantag kan göras om vederbörande anmält förhinder.

 Program:

September 7/9 Poängboogey
  14/9 Greensome med lottade par
  21/9 Slaggolf (Eclectic)
  28/9 Poängboogey
Oktober 5/10 Poängboogey

 

 Träning för lagen som spelar BDGF:s seniortour (D 60, D 70, H 60, H 70, H 75, H 80)

 

Varje måndag hela säsongen utom v. 27-31 d.v.s. 3/7 – 31/7.

Vi har 5 starttider bokade med första start 0900. Under juni och augusti ska anmälan ske till kansliet senast dagen innan kl. 12.00.

 

 

Veterankommittén

Staffan Nordén Ordförande 0706-345715 staffan.norden@jono.se  
Gunnar Lundqvist Vice Ordf. 0705-446442 gunnar.e.lundqvist@telia.com  
Lisbeth Johansson Sekreterare 0706-443828 lkj46@telia.com  
Kristina Carlsson Kassör 0733-727800 kristinaca2@gmail.com  
Bernd Heydorn Ledamot 0730-988589 bpm_heydorn@hotmail.com