7

Par
5
Index
8
48
388m
42
325m
38
262m

7

Par
5
Index
8
48
388m
42
325m
38
262m

Hålbeskrivning

Hålet avslutas med en utsikt ända till Smögen vid klar väderlek. Långtslående har birdiechans här. Men se upp med brant vänsterkant. Medspelarna bör hjälpa varandra att bevaka svackan framför green. Höger sida har nu bangräns längs större delen av hålet!