5

Par
4
Index
6
48
293m
42
252m
38
252m

5

Par
4
Index
6
48
293m
42
252m
38
252m

Hålbeskrivning

Den taktiska spelaren undviker vattenhindret till vänster och den branta kullen till höger genom att slå mot
enbusken på 200/160 meters håll. Den försiktige planerar tre slag fram till greenen.