4

Par
3
Index
4
48
173m
42
150m
38
150m

4

Par
3
Index
4
48
173m
42
150m
38
150m

Hålbeskrivning

Ett av banans vackraste hål med flata klippor och enbuskar.Här påverkar i högsta grad vinden klubbvalet.