3

Par
4
Index
14
48
263m
42
236m
38
236m

3

Par
4
Index
14
48
263m
42
236m
38
236m

Hålbeskrivning

Modiga slår carry över vattenhindret, 190 m från tee 48, 160 m från tee 42. De som vet att man ändå kan nå green med ett åttiometers slag spelar kort om vattnet. Här börjar risken att träffa Bohusgneis.