18

Par
4
Index
9
48
282m
42
247m
38
173m

18

Par
4
Index
9
48
282m
42
247m
38
173m

Hålbeskrivning

Härligt för långtslående, men med luriga vatten- och sidovattenhinder på rätta ställen och en riktigt besvärlig svacka strax före green, så att man inte kan rulla in bollen.