16

Par
4
Index
7
48
317m
42
282m
38
282m

16

Par
4
Index
7
48
317m
42
282m
38
282m

Hålbeskrivning

Här kommer återigen drivern till användning, men se upp för out-of-bounds längs högersidan och de väl placerade fairwaybunkrarna.