15

Par
3
Index
11
48
105m
42
85m
38
85m

15

Par
3
Index
11
48
105m
42
85m
38
85m

Hålbeskrivning

När bollen väl kommit över både vatten och bunker är det bara att håla i!