1

Par
3
Index
12
48
145m
42
131m
38
131m

1

Par
3
Index
12
48
145m
42
131m
38
131m

Hålet ser oansenligt ut, men är en tidig utmaning med green välbevakad av bunkrar, vattenhinder till höger samt out of bounds till vänster bakom green.